Неонова реклама

Неонова реклама

Производството на неонова реклама е комплексна, последователна и сложна дейност, започваща с проектирането и завършваща с монтажа на съоръжението.

 

В целият свят технологията за производство на неон е една и съща. Различни са техниките на работа на майсторите стъклодуви и оборудването, с което се работи.

 

При проектирането трябва да се съобразим с възможността за реализация – огъване на тръбите, монтажа и крайното визуално въздействие.

Стъклото е един от най-капризните материали за обработка. Работата е изцяло ръчна и за да се придаде желаната форма, стъклото се нагрява с газови горелки и се огъва докато е горещо. Веднъж придобила форма, стъклената тръба трудно се коригира.

Последващата процедура е свързана със специализирана техника за вакуумиране, бомбардиране и пълнене на тръбите с газ. От вида и начина на бомбардиране и пълнене на тръбите с газ зависи животът на тръбата. Съотношението на използваните газове оказва влияние, както за силата, така и за светенето при различни температурни условия. През зимата рекламите, напълнени с повече Ar и живак, светят много слабо, това води и до различна цена за една и съща реклама.

 

Разгледайте нашата галерия с изработени реклами от Неон  – https://obelisk-bg.com/portfolio/led-neon-reklama/.

Изпрати запитване за тази услуга на имейл: obelisk_design@abv.bg или оттук: https://obelisk-bg.com/kontakti/.