Неонова реклама

Какво представлява неона?

* Неонът е изобретен в Париж в ранните години на миналия век.

* Неонът е прост, безароматен химичен елемент, който се съдържа във въздуха.

* Производството на неонова реклама е комплексна, последователна и сложна дейност, започваща с проектирането и завършваща с монтажа на съоръжението.

 

В целият свят технологията за производство на неон е една и съща. Различни са техниките на работа на майсторите стъклодуви и оборудването, с което се работи.

 

Проектирането и точните изчисления са много важни в процеса на изработка. Най-малката грешка може да провали целия процес на изработка и да доведе до незадоволителен краен резултат.

Проектът трябва да се съобрази с възможността за реализация – огъване на тръбите, монтажа и крайното визуално въздействие.

След изработване и съгласуване на проекта с възложителя, се изработва шаблон за огъване на неоновите тръби.

Стъклото е един от най-капризните материали за обработка. Работата е изцяло ръчна. За да се придаде желаната форма, стъклото се нагрява с газови горелки и се огъва докато е горещо. Веднъж придобила форма, стъклената тръба трудно се коригира.

Последващата процедура е свързана със специализирана техника за вакуумиране, бомбардиране и пълнене на тръбите с газ. От вида и начина на бомбардиране и пълнене на тръбите с газ зависи животът на тръбата.

Тръбите могат да се пълнят с газ:

  • Ne – светят червено и оранж
  • Ar + живак – светят оранжево
  • Ar + Ne + живак – за всички останали цветове.

 

Съотношението на използваните газове оказва влияние, както за силата, така и за светенето при различни температурни условия. През зимата рекламите, напълнени с повече Ar и живак, светят много слабо, това води и до различна цена за една и съща реклама.

 

Разгледайте нашата галерия с изработени реклами от Неон  – https://obelisk-bg.com/portfolio/led-neon-reklama/.

 

Изпрати запитване за тази услуга на имейл: obelisk_design@abv.bg или оттук: https://obelisk-bg.com/kontakti/.