Поверителност и лични данни GDPR

Home / Поверителност и лични данни GDPR

I. Кои сме ние

Фирма  Обелиск  Н. Кунов ЕООД, БГ 121102365

МОЛ: Н. Кунов, гр. София, бул. Сливница 279

Офис: 

гр. София, кв. Орландовци, ул. “Димитър Гущанов” №6

Телефон:  0878 147 501; 0878 710 747

E-mail: obelisk_design@abv.bg

Собственик на  уебсайт – https://obelisk-bg.com.

II. Какво са  данни/ лични данни

 1. Това означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо физическо лице (субект на данни); идентифицируемо физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.
 2. „Oбработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

Личните данни включват:

 1. собствено име и фамилия;
 2. домашен адрес;
 3. имейл адрес, като например име.фамилия@дружество.com;
 4. номер на картата за самоличност;
 5. данни за местоположение (напр. функцията за данни за местоположение на мобилен телефон)*;
 6. адрес на интернет протокол (IP);
 7. идентификационен номер на „бисквитка“;
 8. рекламния идентификатор на вашия телефон;
 9. данни, съхранявани от болница или лекар, които биха могли да бъдат символ, който уникално идентифицира дадено лице;
 10. доходи
 11. културен профил

 

Данни, които не се считат за лични данни, включват:

 1. регистрационен номер на дружество;
 2. имейл адрес, като например инфо@дружество.com;
 3. анонимни данни.

 

Ние НЕ събираме и НЕ предоставяме на трети страни чувствителни лични данни, като данни за :

 1. Лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения;
 2. Членство в професионална организация;
 3. Генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията Ви като човешко същество;
 4. Данни за здравословното състояние;
 5. Данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице.

 

III. Права на лицата, чиито данни се обработват

 

Право на достъп член 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на коригиране член 16 Да коригирате неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване член 17 Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Право на ограничаване на обработването член 18 Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Задължение за уведомяване член 19 Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
Право на възражение член 21

Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително профилиране.

обработване за целите на директния маркетинг

обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.

Право на отказ от автоматизирана обработка член 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае значително.
Право на преносимост член 20 Имате право да получите личните данни.
Право на жалба и ефективна съдебна защита членове 77, 78 и 79 Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
Право на обезщетение член 82 Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

Необходимо е да ни изпратите имейл на obelisk_design@abv.bg, с вашето желание за обработка на личните ви данни.

 

IV. Какви лични данни събираме и защо го събираме

 • Коментари

 

Когато посетителите оставят коментари на сайта, ние събираме данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и низа на агента на потребителския браузър, за да помогнем за откриването на спам.

Анонимният низ, създаден от вашия имейл адрес (наричан още хеш), може да бъде предоставен на услугата Gravatar, за да видите дали го използвате. Правилата за поверителност на услугата Gravatar можете да намерите тук: https://automattic.com/privacy/. След като одобрите коментара си, снимката на потребителския ви профил е видима за обществеността в контекста на коментара ви.

 

 • Контактна форма

 

Чрез нея вие се свързвате с нас относно запитване за услуга, цена, изработка, оферта и др. Попълвайки контактната форма вие предоставяте име, имейл ( телефон, адрес, ако желаете и е необходимо да се посочи в съобщението до нас). Тези данни са необходими единствено и само, за да можем да осъществим обратна връзка с вас.

 

 • Лични данни, които се събират автоматично:

 

 1. Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не Ви идентифицира лично.
 2. Обобщена информация – Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files (съвкупност от системна информация за потребителя): IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox ); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. Информацията, която се съдържа в тези файлове включва:
 3. Бисквитки (‘Cookie’): това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе на взаимодействието с наш или друг сайт. Когато влезете в сайта, ще създадем и няколко “бисквитки”, за да запазите информацията за вход и опциите за показване на екрана. Входните “бисквитки” са с продължителност два дни, а “бисквитките” на екрана са с продължителност една година. Ако изберете “Запомни ме”, вашето потребителско име ще остане в продължение на две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат премахнати.

 

> Позволяване или забраняване на бисквитките от настройките на браузъра:

Почти всеки браузър може да позволи или да забрани използването на „бисквитки“чрез настройка. По-долу сме дали информация за някои от най широко използваните браузъри.

за Microsoft Internet Explorer:

Tools > Internet Options > Privacy Tab

Използвайте плъзгача, за да зададете опциите, или използвайте допълнителните опции (Advanced…)

 

за Mozilla:

Tools > Cookie Manager ИЛИ

Edit > Preferences > Privacy & Security

Задайте опции в точка Cookies

Cookie Sites позволява настройки по домейни: Block/Session/Allow

Stored Cookies отваря прозорец за управление на „бисквитки“, в който се показват подробности за съхранените бисквитки, като има възможност да се изтриват или блокират

 

за Google Chrome:

Опции > Разширени настройки

Поверителност > Настройки на съдържанието > “Бисквитки”

Да се разреши задаването на локални данни (препоръчително) – стойността е зададена по подразбиране.

Разрешаване на задаването на локалните данни само за текущата сесия.

Задаването на данни от сайтове да се блокира изцяло.

Да се блокира задаването на „бисквитки“ на трети страни – да/не

„Бисквитките“ и другите данни за сайтове и приставки да се изчистват, когато затварям браузъра си – да/не

> Ако имате профил на този сайт или сте оставили коментари, можете да поискате да получите експортиран файл с личните данни, които съхраняваме за вас, включително всички данни, които сте ни предоставили. Можете също така да поискате да изтрием всички лични данни, които държим за вас. Това не включва данни, които сме длъжни да пазим за административни, правни или охранителни цели.

 

V. За връзка с нас:

Адрес:

гр. София, кв. Орландовци, ул. “Димитър Гущанов” №6

Телефон:  0878 147 501; 0878 710 747

Viber: 0878 710 747

E-mail: obelisk_design@abv.bg

 

VI. Как защитаваме вашите данни

 1. Имаме инсталиран SSl сертификат за криптиране на връзката.
  SSL (Secure Socket Layer) е протокол, който осигурява криптиране на връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител). Предаваната през такава връзка информация е защитена от неоторизиран достъп и прихващане.

По отношение на хостинг компанията са предприети следните технически мерки от тяхна страна:

 1. Внедрена DDoS защита на хостинг услугите;
 2. Внедрена, активно поддържана и актуализирана система за сигурност SH Protect, която играе роля и на Web Application Firewall. 
 3. Предприети са допълнителни защитни мерки и практики за платформата WP.

 

VII. Трети страни

Използването на услугите на трети страни, като например социалната мрежа Facebook, може да се подчинява на общите условия на трети страни.  Всички потребители и посетители на Facebook се подчиняват на Политиката за неприкосновеност на данните. Следователно, за целите на използването на услугите на трети страни, се препоръчва да се запознаете с техните приложимите условия.

Ние използваме услугите на трети страни (доставчици), които предоставят различни уеб продукти и решения за анализ на посетителите и тяхното поведение.

Такива маркетингови инструменти са: Google Webmaster tools, Facebook, Google+, Google maps различни WordPress pluginsGoogle Analytics тракинг код.

Ние използваме услугите на Google, за да генерираме карти и да осигуряваме автоматично попълване при търсене на събития по местоположение, което може да събира данни чрез вашия браузър в съответствие с Декларацията за поверителност на Google.

Ако потребителят има възражение е необходимо да се обърне към тях. Ние нямаме пряк достъп до тяхната система.

Този сайт ползва услугите на хостинг компанията: Суперхостинг БГ. Повече за тяхната политика на поверителност може да прочетете тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-privacy-policy.php

 

Информация относно Администратора на лични данни SuperHosting. BG

 1. Наименование “СуперХостинг.БГ” ООД
 2. ЕИК/БУЛСТАТ :131449987
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1797 , район Изгрев кв. Изток бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1797 кв. Изток, бул. „Д-р Г. М. Димитров“ №36
 6. E-mail: dpo@superhosting.bg
 7. Телефон.: 0700 45 800, 02 81 08 999
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 0021684

 

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg